Detail kurzu

PRINCE2® Practitioner, 6th Edition - Prípravný workshop + certifikačná skúška

next level academy

Popis kurzu

Metodika projektového riadenia PRINCE2 je celosvetovo najrozšírenejšou a najuznávanejšou. Ak máte záujem preukázať svoje kompetencie v projektovom riadení, zabezpečiť si výrazný náskok oproti konkurencii a zvýšiť svoje šance na trhu, táto certifikácia je práve pre Vás! next level academy a next level consulting ako ATO (akreditovaná tréningová organizácia) ponúka oba moduly PRINCE2, Foundation a Practitioner ako efektívny troj- a dvojdňový workshop, na ktorom Vás nielen kvalitne pripravíme na úspešné zvládnutie certifikačnej skúšky, ale aj oboznámime so základnými a všeobecne platnými princípmi riadenia projektov najrôznejšej veľkosti a rozsahu. Tento tréning poskytuje účastníkom detailný náhľad do PRINCE® procesov, komponentov a techník a ich vzťahov. Practitioner-level má preukázať, či je kandidát pripravený, plánovať a realizovať menej komplexný projekt podľa metódy PRINCE2®.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

Obsah kurzu

  • Zopakujete si procesy, komponenty, techniky PRINCE2® a ich vzájomné vzťahy
  • Vyskúšate si metodiku PRINCE2® na prípadových štúdiách a praktických cvičeniach
  • Pripravíte sa na  skúšku PRINCE2® Practitioner – vzor skúšky, skúšobné testy a rozbor výsledkov
  • Dostanete praktické tipy, odporúčania a odpovede na svoje otázky
  • Absolvujete skúšku PRINCE2® Practitioner (Multiple choice časť, časť postavená na otázkach z prípadových štúdií, anglický jazyk, trvanie 2,5 hodiny)
  • Predpoklady: PRINCE2® Foundation alebo PMI® - PMP®/CAPM® alebo IPMA® certifikácia


Zahrnuté v cene školenia

  • Manuál "Managing Successful Projects with PRINCE2®", ktorý je nevyhnutný pre zloženie skúšky
  • Podklady vytvorené našimi školiteľmi, obsahujúce to najdôležitejšie z metodiky
  • Skúšobné testy a ich vyhodnotenie 
  • Poplatky za skúšku


Využite náš kombi balíček!

Pri rezervácii obidvoch školení naraz:

Prípravný workshop a certifikácia PRINCE2® Foundation a Prípravný workshop a certifikácia PRINCE2® Practitioner

                                                                                          alebo 

Prípravný workshop a certifikácia PRINCE2® Foundation a Prípravný workshop a certifikácia PRINCE2® Agile Practitioner 

                                   zaplatíte za školenia až o 300 EUR menej vďaka nášmu kombi balíčku.

 

Výsledná cena oboch školení: iba 1480 EUR!

Cieľová skupina

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) je procesne orientovaná metodika pre riadenie projektov, využiteľná pre všetky typy projektov v rôznych organizáciách.

Certifikát PRINCE2® Practitioner certifikát. Poznámka k cene

Radi poskytujeme zľavy až do 15% v prípade objednávky viacerých tréningov, účasti viacerých kandidátov z jednej spoločnosti, stálym zákazníkom alebo v prípade objednávky oboch modulov PRINCE2

Hodnotenie
Organizátor