Detail kurzu

Visual Basic for Applications (VBA) II - pokročilý

KVT vzdelávanie s.r.o.

Popis kurzu

Visual Basic for Aplications (VBA) je implementácia jazyka Visual Basic od firmy Microsoft, ktorá je vstavaná do všetkých aplikácií Microsoft Officu, niektorých iných aplikácií Microsoftu ako napr. Microsoft Visio a čiastočne realizovaná v niektorých iných aplikáciách ako napr. AutoCAD a WordPerfect. To nahrádza a rozširuje schopnosti skorších aplikačno-špecifických programovacích jazykov ako Word's WordBasic a môže byť používaný pre ovládanie a manipulovanie prvkov užívateľského rozhrania ako sú ponuky, lišta s nástrojmi, práca s formulármi a dialógovými boxmi.

Cieľom školenia je naučiť účastníkov kurzu využívať programovací jazyk VBA v prostredí MS Excel a ponúknuť tak pokročilým užívateľom nástroj pre riešenie neobmedzených požiadaviek vyplývajúcich z praxe.

Obsah kurzu

Osnova kurzu

Úvod

 • zopakovanie si základov VBA

Objektový model MS Excel

 • dôležité objekty, ich vlastnosti, metódy a udalosti

Práca so zošitmi a listami

 • prístup k zošitom, vytvorenie nového zošita
 • prístup k listom, vytvorenie nového listu
 • prístup k externým súborom (xlsx, csv…)

Polia a kolekcie

 • práca s poliami, statické a dynamické polia

Používanie vstavaných funkcií

 • práca s reťazcami, funkcie pre prácu s reťazcami
 • práca s dátumom a časom, funkcie pre prácu s dátumom a časom

Prostredie MS Excel

 • možnosť využitia štandardných funkcií Excelu pri programovaní
 • napojenie VBA kódu na prostredie Excelu, prístup k bunkám, rôzne možnosti odkazovania, offset, získanie a zmena hodnoty, zmena vzhľadu

Procedúry, funkcie, moduly

 • vytváranie a používanie funkcií a makier so vstupnými parametrami
 • odovzdávanie parametrov odkazom a hodnotou (ByRef, ByVal)
 • ochrana kódu – jeho uzamknutie heslom

Vytváranie vlastných dialógov pomocou formulárových objektov

 • command buttons
 • list and Combo boxes
 • labels
 • option buttons
 • check boxes
 • text boxes

Spracovanie chybových hlásení

 • nájdenie chýb pomocou ERR Objektu
 • spúštanie programu (makra) pomocou príkazov Resume, Resume Next alebo Resume label

Cieľová skupina

Požadované vstupné znalosti

 • Vedomosti na úrovni kurzu Visuali Basic for Applications (VBA) I – základy
Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Na augustový termín je kurz v zľave, cena kurzu je 140,- S DPH.

Kontaktná osoba

Mgr. Tomáš Puskás, Matej Bilík - prosím pri Vašom záujme o školenia sa dopytujte na uvedené kontaktné osoby.
+421 905 591 722
kvt@kvt.sk

Hodnotenie
Organizátor