Detail kurzu

Projektový manažment pre začiatočníkov

VVMZ,spol. s r.o.

Popis kurzu

Účastníci získajú informácie o príprave projektu zameraného na vzdelávanie, o možných aktivitách, indikátoroch, oprávnených i neoprávnených výdavkoch. Získajú prehľad ako čo najefektívnejšie riadiť projekt a aká dokumentácia je k tomu potrebná.

Obsah kurzu

oZáklady projekt manažmentu
o základné pojmy

o Príprava projektu

o Štruktúra projektu a jeho vzťah s formálnou organizáciou
o projekt a jeho časti
o aktivity projektu
o indikátory projektu
o vyúčtovanie projektu
o personálna matica
o publicita projektu

o Analýzy interného prostredia

o Projektová komunikácia o aktéri v projekte

o Zabudovania firemných špecifík do aktivít projektu

o Aktuálny prehľad výziev

o Prípadová štúdia, diskusia

Cieľová skupina

kurz je určený pre projektových manažérov, majiteľov firiem, manažérov, personálnych manažérov, manažérov vzdelávania a pre všetkých ostatných zamestnancov firiem, ktorí sa zaujímajú o nové výzvy, o získanie finančných prostriedkov z EU, o písanie projektov a možnosti ich riadenia.

Kontaktná osoba

Miroslava Horváthová
+421 2/544 150 50
horvathova@vvmz.com

Hodnotenie
Organizátor