Detail kurzu

Skúšanie prežarovaním druhého stupňa- prípravný kurz pre začiatočníkov

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornej zručnosti a ďalšie vzdelávanie zamestnancov pre oblasť nedeštruktívneho skúšania materiálov. Okrem kurzu RT robíme aj Kurz RT FAS vyhodnocovanie rádiogramov zvarových spojov.

Obsah kurzu

Absolventi aspoň 2 ročníkov VŠ technického smeru majú možnosť absolvovať skrátený kurz (50 % výučby). Po absolvovaní kurzu môžu účastníci kedykoľvek vykonať jednodňovú skúšku pod vedením nášho certifikačného orgánu.

Cieľová skupina

o zváračskí inžinieri o zváračskí technológovia o zváračskí špecialisti o inštruktori zvárania o zváračskí majstri o pracovníci technickej kontroly vo zváraní

Certifikát Certifikát podľa STN EN ISO 9712

Kontaktná osoba

Ing. Marek Dermek, PhD.
+421 2/682 622 04
dermek.marek@pzvar.sk

Hodnotenie
Organizátor