Detail kurzu

Personálny manažment v kocke alebo Ako efektívne riadiť HR procesy i ľudí vo firme? - LETNÁ CENA

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom 2-dňového kurzu je prejsť jednotlivými hlavnými aktivitami a kľúčovými procesmi personálneho manažmentu a definovať jeho miesto v organizácii. Účastník získa komplexný prehľad o systémoch a nástrojoch personálneho riadenia. Efektívne a cielené riadenie ľudí je nevyhnutným predpokladom naplnenia cieľov a dosiahnutia výsledkov vo firme. Na kurze získajú účastníci informácie o najnovších trendoch v personálnom manažmente a praktické rady, ako ich uplatniť vo svojej práci.

Obsah kurzu

 • Prečo a ako budovať firemnú kultúru
 • Organizačná štruktúra, procesy a kompetencie
 • Útvar ľudských zdrojov a jeho pridaná hodnota vo firme
 • HR = strategický partner, expert, agentom zmeny i partner pre zamestnancov?
 • Hlavné aktivity personálneho manažmentu, ich účel a vzájomné väzby
 • Plánovanie, nábor, výber, rozvoj a stabilizácia ľudí
 • Hodnotenie, odmeňovanie a riadenie výkonu
 • Zamestnanecké vzťahy a sociálna politika
 • Personálny marketing, komunikácia a informovanosť

. Personalista – predajca

Cieľová skupina

 • Majitelia malých a stredných firiem
 • Manažéri malých a stredných firiem
 • Personalisti – špecialisti
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor