EDU.CO - KE spol. s r.o.

EDU.CO -KE  spol. s r.o. je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania. Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami. 

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.

Naše vzdelávacie programy sú zamerané na:

  • programovanie a tvorbu webstránok
  • webdizajn
  • komunikačné školenia
  • predajné techniky
  • techniku administratívy
  • rozvoj osobnosti
  • manažérske kurzy

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín