Detail kurzu

Individuálna výučba a špecializované kurzy anglického, francúzskeho a slovenského jazyka

CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom našej výučby je pripraviť študentov na bežnú dennú komunikáciu hneď od začiatku štúdia, zohľadňujúc individuálne potreby každého študenta.

Obsah kurzu

Výučba prebieha podľa individuálneho rozvrhu. Radi sa prispôsobíme Vašim požiadavkám na spôsob výučby, dĺžku a intenzitu kurzu, výber lektora a miesta výučby.

Cieľová skupina

Kurzy sú určené pre všetkých záujemcov nad 16 rokov, ktorí sa chcú naučiť plynule komunikovať nie len v bežnom živote, ale aj pri obchodných rokovaniach, doma i v zahraničí.

Certifikát Certifikát CBI akreditovaný MŠ SR

Kontaktná osoba

Henry Silva
+421 2 5292 2384-5
cbi@cbi.sk

Hodnotenie
Organizátor