Detail kurzu

Príprava organizácie na certifikáciu a prechod na ISO9001:2015

PFCEU s.r.o.

Popis kurzu

V Septembri 2015 vyšla nová norma ISO9001:2015. Okrem iného prináša potrebu v organizácii zaviesť riadenie rizík. Seminár prináša kompletný návod ako nastaviť a zaviesť riadenie rizík v organizácii a to jednoduchým a prehľadným spôsobom. Absolvent seminára získa informácie potrebné pre úspešné absolvovanie auditu. Informácie a postupy sú vhodné pre certifikáciu a zavedenie princípov pre riadenie rizík aj pre ďalšie normy (ISO14001, ISO18001, ISO22000, ISO27001, ISO26000, ISO50001, ISO31000, ISO45001 atď.)

Účastníci navyše v cene seminára ZÍSKAJÚ nástroj na komplexnú a jednoduchú správu rizík v zmysle požiadaviek aktuálnych noriem. Nástroj = EMRISK tool kit, obsahuje licenciu softvéru pre správu rizík, vzory dokumentov a reportov pre organizáciu, metodické pokyny a vzorové dáta.

Obsah kurzu

Program:

9:30 – 12:00 V doobedňajšej časti sa budeme venovať novej norme a zmenám, ktoré je potrebné implementovať v organizácii. Ukážeme si spôsob ako zmeny analyzovať a ako si vybrať minimálne potrebný rozsah zmien pre organizáciu = GAP analýza (cvičenie).

Prestávka, občerstvenie, káva

Prejdeme si obsah a jednotlivé časti nástroja – EMRISK tool kit. Ukážeme si ako nastaviť systém pre riadenie rizík v organizácii – (ukážka reálneho nasadeného systému v SME)

12:00 – 13:00

Prestávka, Obed

13:00 – 15:30 V poobedňajšej časti sa zameriame na ukážku práce so systémom pre riadenie rizík.

Prejdeme si prácu v procese PDCA, ukážeme si ako pracovať s informáciami na vzorových príkladoch. Ukážeme si ako pripraviť všetky v organizácii potrebné dokumenty (Politika, Metodika, Príručka, Register, Vyhlásenia, Mandát atď).

Prestávka, občerstvenie, káva

Na záver semináru si ukážeme ako sa pripraviť a úspešne absolvovať riadny alebo dozorový audit v organizácii. Prediskutujeme požiadavky audítorov a ukážeme si ako má vyzerať vzorový proces/prípad, ktorý prezentujeme auditu.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou pre seminár sú pracovníci súkromných firiem alebo verejných organizácií (manažéri kvality QMS/EMS/IMS, osoby zodpovedné za zavedenie a certifikáciu organizácií, CEO/CFO, interní auditori, pracovníci kontroligu, projektový manažéri, a všetci, ktorých téma zaujíma).

Poznámka k cene

Cena mimo PK, 298,00 bez DPH

Kontaktná osoba

Barbora Švoňavská
+421 917 717 005
pm@profc.eu

Hodnotenie
Organizátor