Detail kurzu

Ako vybrať správneho zamestnanca a behaviorálne vedenie pracovného pohovoru

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

 • Oboznámiť sa s celým priebehom náborového procesu – od hľadania kandidáta až po jeho hodnotenie.
 • Získať odborné sebavedomie pri vedení behaviorálnych pracovných pohovorov.
 • Osvojiť si techniky ako budovanie raportu, účinné otázky, aktívne počúvanie a porozumenie signálom neverbálnej komunikácie.
 • Naučiť sa efektívne pripraviť, viesť, uzavrieť, vyhodnotiť pracovný pohovor – a hlavne vybrať toho najvhodnejšieho kandidáta.

Obsah kurzu

 • Náborový proces – ako si rozvrhnúť svoj čas
 • Kde hľadať a nájsť vhodných kandidátov
 • Výhody a nevýhody tradičných náborových metód
 • Efektívna selekcia kandidátov – životopis a telefonický rozhovor
 • Osobný pohovor – príprava, priebeh a charakter
 • Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru
 • Využívanie techniky STAR (Situation, Task, Action, Result)
 • Účinné otázky (príprava, načasovanie a interpretácia)
 • Spôsoby, ako môžete ovplyvniť otvorenosť kandidáta
 • Komunikačné štýly pri pracovnom pohovore
 • Komunikačné bariéry a ako ich prekonať
 • Aktívne počúvanie
 • Čítanie verbálnych a neverbálnych signálov
 • Priestor na otázky pre kandidáta
 • Osobnosť, motivácia a rozhodovanie kandidáta
 • Precvičovanie behaviorálneho otázkovania

Cieľová skupina

 • personalistky a personalisti
 • referentky a referenti personálneho oddelenia
 • HR asistentky a asistenti
 • HR špecialistky a špecialisti
 • HR manažérky a manažéri
 • špecialistky a špecialisti vzdelávania
 • senior/junior recruiterky a recruiteri
 • špecialistky a špecialisti výberu zamestnancov
Hodnotenie
Organizátor