Detail kurzu

Excel - tvorba, získavanie a spracovanie údajov (Interaktívny online kurz s lektorom naživo)

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačový kurz Excel – tvorba, získavanie a spracovanie údajov oboznámi jeho účastníkov s princípmi tvorby a spracovania veľkého množstva údajov v aplikácií MS Excel.

Na kurze Vás naučíme:

 • ako sa rýchlo pohybovať a orientovať vo veľkých databázach a tabuľkách,
 • ako porovnať dve databázy a upraviť ich (vyhľadať chýbajúce alebo duplicitné hodnoty a ako tieto duplicitné, prípadne chybné hodnoty odstrániť),
 • importovať údaje z externých zdrojov a automaticky synchronizovať údaje medzi Vašimi firemnými databázami a Excelom,
 • detailne filtrovať, zoraďovať a zoskupovať dáta, príp. nastaviť vlastné kritéria pre obsah buniek – vybrať z celej databázy len tie údaje, ktoré chcete analyzovať a vedieť si pripraviť veľké databázy pre tlač.

Po absolvovaní kurzu budú účastníci schopní spracovať veľké množstvo dát, rýchlo sa pohybovať a orientovať vo veľkých databázach a tabuľkách, importovať dáta z externých zdrojov, porovnávať dve databázy a upraviť ich, vybrať z celej databázy len údaje, ktoré chcú analyzovať, popr. zobraziť, nastaviť vlastné kritéria pre obsah buniek, používať funkcie pre databázové analýzy a operácie a tiež pripraviť veľké databázy na tlačenie.

Obsah kurzu

VYTVORENIE DATABÁZY V MS EXCEL

 • Definícia databázy
 • Typy databáz
 • Ako si vytvoriť vlastnú databázu
 • Chyby pri vytváraní databáz
 • Pohyb po databáze
 • Práca s rozsiahlymi záznamami v databáze
  (ukotvenie priečky, rozdelenie okna, viacero okien, vlastné zobrazenie)

VÝBER, USPORIADANIE A FILTROVANIE ÚDAJOV V EXCELI

 • Vyhľadávanie a výber údajov z databáz
 • Triedenie podľa jedného a viacerých kritéria
 • Filtrovanie číselných, textových a dátumových hodnôt
 • Automatický filter – princíp práce a využitie
 • Definovanie logických podmienok filtrovania AND, OR
 • Používanie zástupných symbolov pri filtrovaní
 • Rozšírený filter – princíp práce a využitie

TVORBA SÚHRNOV

 • Jednoduchý a zložitý súhrn
 • Grafická úprava súhrnu
 • Farebné odlíšenie riadkov medzi skupinami
 • Medzisúčty a zoskupovania údajov

DATABÁZOVÉ FUNKCIE V EXCELI

 • Syntax databázových funkcií
 • Popis databázových funkcií (DMAX, DMIN, DCOUNT, DCOUNTA, DSUM, DAVERAGE, DGET)
 • Práca s poliami, funkcie: CHOOSE, TRANSPOSE
 • Vyhľadávacie funkcie: VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, INDEX, MATCH

OVEROVANIE ÚDAJOV

 • Kontrola zoznamu položiek, ktoré obmedzujú hodnoty povolené v bunke
 • Nastavenie rozsahu vstupných hodnôt
 • Overenie vstupných údajov podmienkovým vzorcom
 • Vytváranie vstupných správ
 • Chybové hlásenie

IMPORT ÚDAJOV

 • Import údajov z rôznych dátových zdrojov
 • Import údajov z databázy Microsoft Access

POROVNANIE DVOCH DATABÁZ

 • Zhodné dáta v dvoch databázach
 • Zobrazenie chýbajúcich údajov
 • Zvýraznenie a odstránenie duplicít
 • Podmienené formátovanie buniek
 • Nastavenie tlače pre rozsiahlejšie tabuľky

Cieľová skupina

IT kurz Excel – tvorba, získavanie a spracovanie databáz je určený pre všetkých užívateľov, ktorí pracujú s veľkým množstvom údajov v Exceli a chcú ich vedieť korektne spracovávať na profesionálnej úrovni.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:
Požadované sú základné užívateľské znalosti práce s aplikáciou MS Excel, minimálne však na úrovni tém kurzu Excel – základy.

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»»  

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

V cene školenia je OSVEDČENIE o absolvovaní, ŠTUDIJNÝ MATERIÁL v slovenskom jazyku a SADA PRÍKLADOV pre účastníkov, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy škole

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať