Detail kurzu

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2019 + Aktuálne zmeny od 1.1.2020 aj s dopadom na rok 2019

Akadémia vzdelávania Michalovce

Popis kurzu

Prednáška je zameraná na vyčíslenie výsledku hospodárenia a jeho transformácia na základ dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019.

Úpravy obsiahnuté v novelách zákonov účinných od 1.1.2019 a 1.1.2020

1/ Vyčíslenie základu dane za zdaňovacie obdobie 2019 a jeho úprava na základ dane:

 • daňové a nedaňové výdavky
 • marketingové služby, odplaty za provízie
 • výdavky vyplácané daňovníkom nezmluvného štátu
 • výdavky za poradenské a právne služby
 • získanie certifikátov
 • výdavky na podporu športu, sponzorské / zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v znení   neskorších predpisov
 • výdavky na duálne vzdelávanie žiakov
 • zmluvné pokuty
 • podpora domáceho kúpeľníctva
 • doprava zamestnancov na pracovisko zabezpečovaná zamestnávateľom
 • tvorba opravných prostriedkov a iné

2/ Zdanenie neuhradených záväzkov

3/ Hmotný a nehmotný majetok

 • Odpisy aj na prenajatom majetku
 • Členenie stavieb podľa stavebného zákona

4/ Daň vyberaná zrážkou od 1.1.2019

Príjmy plynúce zo zdrojov na území SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, ale aj príjmy zo zdrojov na území SR bez ohľadu na to, či plynú daňovníkovi s obmedzenou alebo neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 43 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dni z príjmov v znení neskorších predpisov .

5/ Novely zákonov dane z príjmov právnických osôb platné od 1.1.2020

Obsah kurzu


Cieľová skupina

bez určenia

Poznámka k cene

obsahuje náklady na organizáciu seminára, študijný materiál, občerstvenie, teplý obed a režijné náklady AV

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať