Detail kurzu

Správa registratúry a archív organizácie v roku 2024

Akadémia vzdelávania Michalovce

Popis kurzu

Novela vyhlášky MV SR č. 410/2015 o podrobnostiach správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

Obsah kurzu

                                               


Cieľová skupina

bez určenia

Hodnotenie
Organizátor