Detail kurzu

Ochrana osobných údajov v zmysle nariadenia EÚ 2016/679 (GDPR)

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Popis kurzu

27.apríla 2016 bolo schválené nariadenie EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Účastníci workshopu sa dozvedia aké zmeny to prinesie do súčasného stavu ochrany osobných údajov a na čo sa je nutné postupne pripraviť a dokedy.

Cieľom workshopu je poukázať na zásadné zmeny ochrany osobných údajov v zmysle nariadenia EÚ číslo 2016/679 a na nové prvky (zmeny) v oblasti ochrany osobných údajov.

Obsah kurzu

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679
  • Nové prvky (zmeny) v oblasti ochrany osobných údajov
  • Zmeny v zodpovednosti za bezpečnosť spracovania OÚ
  • Doporučenia k súčasnému stavu – chyby
  • Riziká ignorovania zmien – odporúčaný postup do mája 2018
  • Diskusia

Cieľová skupina

Workshop je určený manažérom firiem a organizácií, personalistom, spoločnostiam poskytujúcim externé služby zamerané na spracovanie osobných údajov a všetkým záujemcov, ktorí sa chcú v zákone zorientovať.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: občerstvenie, obed, materiály, vydanie osvedčenia o absolvovaní

Hodnotenie
Organizátor