Detail kurzu

ONLINE - Medzinárodné obchodné jednanie a protokol z PRAXE (Porovnanie štátov India, Čína, Rusko, Irán, Kórea)

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Lektor Vás zo svojej praxe z diplomatických a obchodných misií zoznámi so zásadami obchodu a diplomacie vo vybraných krajinách, kde pôsobil.Cieľom prednášky o zahraničnom obchode a porovnanie zvyklostí jednotlivých zemí môže byť poskytnutie informácií a znalostí o tom, ako funguje medzinárodný obchod a ako sa odlišujú zvyklostí a praktiky obchodovania v rôznych krajinách. Táto prednáška by mohla pomôcť  účastníkom lepšie porozumieť tomu, aký vplyv majú kultúrne rozdiely na obchodné vzťahy a ako sa prispôsobiť rôznym trhom a zvyklostiam. Ďalším cieľom môže byť tiež rozprúdenie diskusie a reflexie na tému medzinárodného obchodu a jeho špecifík.

 

Obsah kurzu

Prvotný kontakt a oslovenie
- Rozdiel medzi súkromnou firmou a štátnou správou

Štýl obchodného jednania (Spôsob obchodného jednania)
- Jazyk komunikácie (jazykové znalosti, potreba tlmočenia)
- Vizitky (kedy a ako dávať)
- Schôdzky / prezentácie (časový harmonogram a obsah)
- Stolovanie (hľadisko etikety)
- Dary (typy, význam)
- Uzavretie kontraktu (oslava a správne načasovanie)
- Dress code (na čo nezabudnúť)
- Komunikačné skúsenosti (sociálne siete)
- Bezpečnostné obmedzenia (na čo si dať pozor, čoho sa vyvarovať)

Súhrn a odporučenia (opätovné porovnanie jednotlivých krajín a ich zvláštností)

Cieľová skupina

všetci, ktorí chcú ovládnuť interkultúrny manažment, obchod a diplomaciu vo vybraných krajinách
Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor