Detail kurzu

BB kraj: Ako správne MOTIVOVAŤ a viesť zamestnancov

Ing. Libuša Habánková - HR prakticky

Popis kurzu

Motivácia nie je automatická! Motivácia je jednou z najdôležitejších úloh každého vedúceho pracovníka. Ak sa Vám alebo Vašim vedúcim pracovníkom nedarí motivovať svojich zamestnancov, odporúčam Vám tento dvojdňový kurz. Naučíte sa aký je rozdiel medzi spokojným a motivovaným zamestnancom, a pochopíte význam svojej osoby v očiach zamestnancov, a samozrejme naučíte sa ako správne motivovať svojich ľudí. Vyskúšate si rozhovory so zamestnancami, podávanie spätnej väzby, hodnotenie ich práce, budeme riešiť rôzne prípady z praxe. Naučíte sa ako komunikovať so svojimi zamestnancami tak, aby oni sami začali prichádzať s riešeniami.

Článok o motivácii na mojom webe: https://www.hrprakticky.sk/personalne-poradenstvo/motivacia/

Obsah kurzu

Základné motivačné pravidlá

Motivačné faktory, ich druhy a pôsobenie        

Motivačné priority organizácie

Nástroje pracovnej motivácie

Prečo motivácia niekedy slabne a ako ju posilniť

Individuálne rozdiely v pracovnej motivácii

Nefinančná motivácia pri rôznych činnostiach

Kontrola a hodnotenie pracovníkov

Delegovanie

 Kedy a ako svojich zamestnancov koučovať

Ako motivovať lenivých a málo výkonných pracovníkov

Tímová motivácia

Motivácia ku vzdelávaniu

Stabilizácia kľúčových zamestnancov

Formy a trendy finančného odmeňovania a motivácie

Cieľová skupina

vedúci pracovníci a personalisti
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní Poznámka k cene

študijné materiály, lektor, priestory, občerstvenie

Kontaktná osoba


0911413421
info@hrprakticky.sk

Hodnotenie
Organizátor