HCA Slovakia

Poskytujeme to najdôležitejšie, na čom je postavený manažment. Pomôžeme vám rýchlo sa zorientovať, správne sa rozhodnúť a úspešne konať. Sme známi ako odborníci na efektivitu a prácu s ľuďmi. Dávame vám istotu v tom, čo robíte dobre, istotu že bez problémov zvládnete svoju prácu a rast svojej firmy. Naše kurzy sú jasné, dobre pochopiteľné a overené v praxi. Sú určené pre tých, ktorí hľadajú informácie, ktoré sú použiteľné v reálnom živote.

Našimi klientmi sú malé, stredné a veľké firmy zo všetkých odvetví. Vyberáme si takých klientov, ktorí nestratili chuť víťaziť, vieru vo svoje sily a pre ktorých také hodnoty ako česť, poctivosť a slušnosť v podnikaní nie sú iba prázdne frázy.

Každý pracovník našej školy chápe svoju prácu ako poslanie pomôcť takýmto podnikateľom a manažérom a tým aj celej našej spoločnosti pri vytváraní lepšieho a viac etického sveta.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín