Detail kurzu

ONLINE - Ako nazerať a posudzovať delenie/nedelenie zákaziek

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je priblížiť účastníkom problematiku funkčných celkov pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, aby sa vyhli nedovolenému rozdeleniu zákazky. Čo možno považovať za funkčný celok, prečo je potrebné funkčné celky skúmať, aké kritéria použiť pri ich skúmaní? Aj na tieto otázky budeme spolu hľadať odpovede, pričom nebudeme vychádzať len z teórie, ale priblížime si to na príkladoch z praxe. Prejdeme si zaujímavé prípady (verejné obstarávania), ktoré boli podrobené posúdeniu zo strany kontrolných a súdnych orgánov na Slovensku, v Česku a EÚ a dozvieme sa ako v nich bolo rozhodnuté.   

Obsah kurzu

- teoretický úvod - právna úprava zákona o verejnom obstarávaní a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ - ako správne určiť predpokladanú zákazku v súvislosti s funkčnými celkami

- ako skúmať funkčné celky

- praktické prípady

- čo nám ukázali praktické prípady

- návrhy na zníženie právnej neistoty pri kontrolách súvisiacich s "nedovoleným rozdelením" zákaziek 

- diskusia

Cieľová skupina

školenie je určené pre všetkých, ktorých zaujíma predmetná problematika

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor