Detail kurzu

OBSLUHA TLAKOVÝCH ZARIADENÍ stabilné tlakové nádoby, prenosné tlakové fľaše a sudy

GAJOS, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz je zameraný na prácu s vyhradenými tlakovými zariadeniami rôzneho druhu, obsluhu a kontroly TZ, vedenie dokumentácie a legislatívu v danej oblasti

Obsah kurzu

·        Základná legislatíva pre oblasť VTZ-TZ  (zákony, vyhlášky, normy)

·        Požiadavky na pracovníka oprávneného na prácu s TZ

·        Rozdelenie TZ (základné typy) a povinná výstroj

·        Vlastnosti pracovnej látky (-tok) s dôrazom na nebezpečné vlastnosti

·        Predpísané kontroly a vedenie sprievodnej dokumentácie

·        Príklady z praxe (defekty, havárie, nehody)

·         Špecifikácia pre TZ na pracovisku absolventa kurzu

Cieľová skupina

Pracovníci obsluhujúci tlakové zariadenia rôzneho druhu a rôznych pracovných médií, napr.:

·        Údržba (vzdušníky, zásobníky, vodárne, expanzomaty, výmenníky tepla, chladiace zariadenia, hydraulické tlmiče, a pod.)

·        Vodiči VZV (propán butánové fľaše)

·        Kuriči alebo pracovníci , ktorí majú na starosti vykurovanie

·        Skladníci tlakových fliaš

·        Zvárači používajúci prenosné tlakové fľaše technických plynov

·        Pokrývači pracujúci s PB fľašami

·        Laboranti používajúci prenosné tlakové fľaše (napr. Dewarove nádoby)

·        Zdravotnícky personál (tlakové fľaše medicinálne plyny)

·        Reštauračné zariadenia -PB fľaše pre ohrievače na terasách reštaurácií

.         Správcovia bytov

Certifikát Po absolvovaní obdrží účastník- doklad o školení
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať