Detail kurzu

Liečebný pedagóg v základnej škole

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

Kompetencie, úlohy aj limity liečebného pedagóga v základnej škole

Obsah kurzu

OBSAH VZDELÁVANIA

  • Aká je identita liečebného pedagóga pracujúceho na základnej škole?
  • V čom spočívajú špecifiká práce liečebného pedagóga v základnej škole?
  • Aké sú možnosti liečebného pedagóga ako člena školského podporného tímu a prínos pre školu?
  • Čím vie byť liečebný pedagóg prínosom pre inklúzivné vzdelávanie?
  • Ako zariadiť terapeutickú miestnosť?
  • Ako nastaviť individuálnu a skupinovú liečebnopedagogickú intervenciu v škole?

Ambíciou webináru je odpovedať na tieto ale aj iné základné otázky týkajúce sa práce liečebného pedagóga v škole. Cieľom je poskytnúť základné informácie a orientáciu v kompetenciách, úlohách, možnostiach, ale aj limitoch liečebného pedagóga v škole. Súčasťou webinára budú aj informácie o možnostiach (techniky, metódy, ciele, načasovanie) liečebnopedagogických terapii v školskej praxi.

Cieľová skupina

  • primárne pre liečebných pedagógov, ktorí pracujú v ZŠ
  • liečební pedagógovia, ktorí majú túžbu a ambíciu pracovať v ZŠ
  • iní pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí chcú spoznať prácou liečebného pedagóga, spoznať jeho možnosti a prínosy ako tímového pracovníka v školskom podpornom tíme
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať osvedčenie, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 5 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať