Detail kurzu

Školský psychológ v praxi súčasného školstva

V lavici s.r.o.

Popis kurzu

-online vzdelávanie z pohodlia Vášho domova

-osvedčenie o absolvovaní s možnosťou vloženia do pedagogického portfólia

-online chat s lektorom


Obsah kurzu

Webinár zoznámi účastníkov s problematikou školského psychológa v praxi súčasného školstva: 

- ako člen inkluzívneho tímu, vo vzťahu k riaditeľovi školy

- ako môže pomôcť  učiteľom?

- ako pracuje so žiakmi?

- ako pracuje s rodičmi žiakov?

- Kazuistiky – konkrétne prípady a ich možné riešenie

Seminár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu.

Cieľová skupina

- pedagogická verejnosť, rodičia a široká verejnosť
Hodnotenie
Organizátor