V lavici s.r.o.

Sme vzdelávací portál pre pedagógov, žiakov a ich rodičov, ktorý vznikol v roku 2019 a ponúka multimediálne vzdelávacie prostredie, interaktívne výkladové hodiny a cvičenia, učebné pomôcky, online semináre a vzdelávanie, poradenstvo a vzdelávanie pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a pre žiakov s odlišným materinským jazykom.

Našou víziou je modernizovať slovenské školstvo a ponúknuť vzdelávanie štandardom 21. storočia.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín