Detail kurzu

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Školenie určené pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov ohľadom výkonu práce, práv a povinností, zásad BOZP,..

Obsah kurzu

Oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov obsahuje:

  • Všeobecné požiadavky podľa vyhlášky 356/2007 Z. z., príloha č. 1
  • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci upravenú ďalšími právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa charakteru vykonávanej práce
  • vnútorné predpisy a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľom, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné
  • postupy podľa charakteru vykonávanej práce
  • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa charakteru vykonávanej práce, nové právne predpisy a ostatné, predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poznatky o pracovnej úrazovosti a chorobách z povolania a iné poznatky podľa charakteru vykonávanej práce


Absolventi akreditovaného školenia obdržia osvedčenie.

Cieľová skupina

zamestnanci
Certifikát OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať