Detail kurzu

Popis kurzu

Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

Obsah kurzu

Program:

  1. Ustanovenia Zákonníka práce riešiace otázky BOZP
  2. Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov:
  1. základné povinnosti zamestnávateľa
  2. základné povinnosti zamestnanca
  3. kompetencie a poslanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
  4. registrácia pracovných a školských úrazov (zásady pre odškodnenie pracovných úrazov)

3. Pôsobnosť kontrolných orgánov pre BOZP

4. Ďalšie otázky BOZP vyplývajúce z platnej legislatívy (ZP, zákon o BOZP, Nariadenia vlády SR a zásady BOZP vyplývajúce z platných STN)

5. Diskusia, riešenie námetov účastníkov odborného školenia

Cieľová skupina

Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť.

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať