Detail kurzu

PowerPoint - základy tvorby prezentácií (Interaktívny online kurz s lektorom naživo)

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

IT kurz PowerPoint – základy tvorby prezentácií oboznámi účastníkov s prostredím tohto programu, zároveň sa účastníci naučia tvoriť jednoduché prezentácie s využitím základných nástrojov tohto programu.

Absolventi kurzu budú vedieť po jeho absolvovaní vytvoriť prezentáciu s využitím rôznych objektov ako sú tabuľky, grafy, obrázky, ClipArty a zvládnu tiež prípravu prezentácie na tlač, zároveň sa oboznámia so základnými spôsobmi prezentovania vytvorených prezentácií.

Obsah kurzu

ÚVOD DO PROGRAMU POWERPOINT

 • Základné pravidlá vytvárania prezentácie
 • Popis prostredia programu PowerPoint

TVORBA PREZENTÁCIÍ

 • Tvorba prázdnej prezentácie a jej uloženie
 • Otváranie už existujúcich prezentácií
 • Spôsoby pohybu v existujúcich prezentáciách

VKLADANIE NOVÝCH SNÍMOK

 • Pridanie snímky do prezentácie
 • Výber rozloženia snímok
 • Zmena rozloženia na existujúcich snímkach
 • Zmena poradia vložených snímok
 • Kopírovanie snímok

VKLADANIE OBSAHU NA SNÍMKU

 • Vloženie textu
 • Vkladanie obrázkov a ClipArtov do snímok

FORMÁTOVANIE SNÍMOK

 • Formátovanie textu
 • Formátovanie objektov
 • Obnovenie východiskového stavu

ÚPRAVA PREZENTÁCIE

 • Zmena pracovného zobrazenia (Normálne, Radenie snímok) a ich využite pri úpravách 
 • Využitie pripravených motívov a farebných variantov na zmenu dizajnu 
 • Kontrola pravopisu

SPUSTENIE A KONTROLA PREZENÁCIE

 • Spustenie a zastavenie prezentácie
 • Presun medzi snímkami počas prezentácie
 • Zobrazenie pre prezentujúceho

TLAČ PREZENTÁCIÍ

 • Zobrazenie ukážky pred tlačou
 • Nastavenie vlastností tlače

Cieľová skupina

IT kurz MS PowerPoint základy tvorby prezentácií je určený pre všetkých, ktorí majú záujem oboznámiť sa s prostredím a základnými nástrojmi celosvetovo rozšíreného prezentačného programu a zároveň tak získať kvalitný základ pre jeho využívanie v každodennej praxi.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:
Požadované sú základné počítačové znalosti práce s PC – zapnúť, vypnúť počítač, vedieť používať myš a klávesnicu.

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»» 

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

V cene školenia je OSVEDČENIE o absolvovaní, ŠTUDIJNÝ MATERIÁL v slovenskom jazyku a SADA PRÍKLADOV pre účastníkov, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
Organizátor