Detail kurzu

Facilitácia - vedenie stretnutí II.

PDCS

Popis kurzu

Potrebujete vo svojej práci pripravovať a viesť pracovné stretnutia napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy či odborné konferencie? Druhá časť kurzu Facilitácia vám poskytne vedomosti potrebné na plánovanie, prípravu a moderovanie veľkých skupín, ako aj facilitáciu stretnutí online.

Obsah kurzu

Kurz je určený pre absolventov kurzu Facilitácia I. (práca s malými skupinami), ktorí majú záujem o ďalšie precvičovanie facilitačných  zručností v práci s malými skupinami ako aj o rozšírenie svojich vedomostí o prípravu a vedenie stretnutí veľkých skupín (20 a viac účastníkov), dlhodobých procesov, e-facilitáciu a vedenie verejných stretnutí. Absolvent bude poznať princípy práce s veľkými skupinami a porozumie rozdielom medzi facilitovaním tvárou v tvár a facilitovním online. Prostredníctvom simulovaním reálnych situácií bude mať možnosť si prakticky precvičiť facilitovanie diskusie i prípravu zápisu.


Na kurze si ukážeme a vyskúšame:

  • spracovanie zápisu z diskusie /porady, 
  • dizajnovanie dlhodobých procesov plánovania v organizácii, firme, komunite alebo pri participatívnej tvorbe verejnej politiky, 
  • spoznáme nové formáty konferencií a non-conferences ako sú napr. open space, search conference, world café, deliberatívne či diskusné fóra a panely,
  • výber z rôznych typov verejných stretnutí (okrúhle stoly, verejné vypočutie, brífing, panelová diskusia odborníkov za účasti verejnosti, a pod.) 
  • e-facilitáciu porád a pracovných stretnutí, 
  • nácvik facilitácie v simulovaných podmienkach.


Konkrétny program tréningu bude prispôsobený požiadavkám a potrebám účastníkov. V tréningu budú využité rôzne metódy učenia ako diskusné metódy, experienciálne metódy, simulácie rôznych situácií, rôzne formy hrania rolí s cieľom vytvoriť účastníkom možnosť vyskúšať si fungovanie princípov a použitie zručností v bezpečnom prostredí tréningového kurzu. Teoretické vedomosti účastníci získajú ako prostredníctvom písomných materiálov k tréningu, tak aj krátkymi prezentáciami.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre ľudí, ktorí vo svojej práci potrebujú zručnosti spojené s prípravou a vedením pracovných stretnutí napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy zamerané na dosiahnutie spoločných výstupov či odborné konferencie.

Kurz týmto pracovníkom poskytne vedomosti potrebné naplánovanie a prípravu efektívneho stretnutia a získajú zručnosti facilitovania a moderovania menších prípadne aj väčších skupín. Absolvent bude poznať princípy facilitácie a porozumie rôznym modelom skupinového rozhodovania. Prostredníctvom hrania rolí a simulovaním reálnych situácií bude mať možnosť si novonadobudnuté znalosti prakticky precvičiť.


Certifikát Účastníci získajú certifikát o absolvovaní kurzu. Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a tréningové materiály.

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať