Detail kurzu

Elektrotechnik §20 - Poučená osoba

Turček, s.r.o.

Popis kurzu

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti môže obsluhovať technické zariadenie elektrické.

Obsah kurzu

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

  • oboznámení so základnými bezpečnostnými predpismi vo vzťahu k elektrickým zariadeniam (STN 34 3108 zm.3)
  • nebezpečné spôsoby pri práci na elektrickom zariadení

Viac informácií o kurze sa dozviete na https://www.turceksro.sk/skolenia/skolenie-20-poucena-osoba

Cieľová skupina

zamestnanci, zamestnávateľ je povinný poučiť všetky osoby pracujúce s akýmkoľvek elektrickým zariadením, v súčasnej dobe sú to všetky zariadenia elektrické - Stroj, PC, elektrické náradie, vysávač.....
Certifikát Potvrdenie (Certifikát) Poznámka k cene

20,-€ bez DPH (pri počte viac ako 5 objednaných účastníkov)

Hodnotenie
Organizátor