Detail kurzu

Interný audítor pre schému EMAS

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

KURZ REALIZUJEME PREZENČNOU FORMOU V BRATISLAVE A AJ AKO WEBINÁR

SCHÉMA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO A AUDIT 

Oboznámte sa počas celodenného školenia s legislatívnymi požiadavkami schémy Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a praktickými skúsenosťami aplikácie týchto požiadaviek. Teoreticky a prakticky Vás pripravíme na vykonávanie interných auditov podľa požiadaviek schémy Európskeho spoločenstva  pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

ČO VÁM ŠKOLENIE PRINESIE
  • Získate znalosti a zručnosti potrebné k aplikácii požiadaviek schémy Európskeho spoločenstva  pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v organizácii.
  • Pohľad na nástroj, ktorý komunikuje environmentálne správanie jasným a dôveryhodným spôsobom.
EXTRA VÝHODA / PRIDANÁ HODNOTA

Zavedenie princípov EMAS do praxe vytvára vhodný nástroj na znižovanie nákladov v oblasti odpadového hospodárstva či v oblasti spotreby energií a vody. 

Obsah kurzu

- oboznámenie účastníkov zo súčasným stavom legislatívy v oblasti schémy Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS),

oboznámenie účastníkov s požiadavkami schémy EMAS,

- súvislosti medzi požiadavkami medzinárodnej normy ISO 14001 a požiadavkami schémy EMAS, 

- praktické skúsenosti k zavedeniu a prevádzkovaniu schémy EMAS,

- výhody zavedenia schémy EMAS v organizácii.

- požiadavky normy EN ISO 19011 a ich aplikácia pre výkon interných auditov schémy EMAS

Cieľová skupina

  • Pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu (vedúcim útvarov, riadiacim pracovníkom);
  • Majiteľom spoločností, ktorí sa zaujímajú o zavedenie schémy EMAS v svojej organizácii;
  • Každému, kto sa podieľa na procesoch environmentálneho managementu v organizácii;
  • Pracovníkom poradenských spoločností v rámci ich poradenskej činnosti;
  • Pracovníkom, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti o fungovaní schémy EMAS a podieľať sa na jeho posudzovaní v organizácii internými auditmi.

Základná znalosť normy ISO 14001 je pre účastníka potrebná.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania

Kontaktná osoba

Mgr. Lucia Horňáková
+421 903 580 019
lucia.hornakova@tuvsud.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať