Detail kurzu

Rozhovor so zamestnancom ovplyvní jeho motiváciu i konanie!

Ing. Libuša Habánková - HR prakticky

Popis kurzu

Na tomto školení si povieme základné pravidlá komunikácie so zamestnancami a naučíme sa správne viesť základné typy "oficiálnych" pohovorov.

1. Pohovory so zamestnancom v rámci adaptačného procesu

2. Rozvojové pohovory

3. Obtiažne pohovory

4. Hodnotiace pohovory

5. Výstupné pohovory

Cieľová skupina

vedúci pracovníci, personalisti
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

študijné materiály, lektor, prenájom priestorov a vybavenia, občerstvenie

Kontaktná osoba


0911413421
info@hrprakticky.sk

Hodnotenie
Organizátor