Detail kurzu

Pre vedúcich pracovníkov: Ako správne MOTIVOVAŤ zamestnancov

Ing. Libuša Habánková - HR prakticky

Popis kurzu

Motivácia nie je automatická! Motivácia je jednou z najdôležitejších úloh každého vedúceho pracovníka. Ak sa Vám alebo Vašim vedúcim pracovníkom nedarí motivovať svojich zamestnancov, odporúčam Vám tento dvojdňový kurz. Naučíte sa aký je rozdiel medzi spokojným a motivovaným zamestnancom, a pochopíte význam svojej osoby v očiach zamestnancov, a samozrejme naučíte sa ako správne motivovať svojich ľudí. Vyskúšate si rozhovory so zamestnancami, podávanie spätnej väzby, hodnotenie ich práce, budeme riešiť rôzne prípady z praxe. Naučíte sa ako komunikovať so svojimi zamestnancami tak, aby oni sami začali prichádzať s riešeniami.

Článok o motivácii na mojom webe: https://www.hrprakticky.sk/personalne-poradenstvo/motivacia/

Referencie:

„Na dvojdňový kurz Motivácia som sa dosť tešil ale zároveň som nemal veľké očakávania, nakoľko dĺžka kurzu sa mi zdala krátka vzhľadom na plánovaný rozsah. Musím konštatovať, že úroveň kurzu prekročila moje očakávania. Téma bola spracovaná prehľadne a školiteľka používala množstvo praktických príkladov, najmä z jej vlastnej praxe. Na kurze som sa dozvedel veľa informácií, ktoré už od prvého dňa používam v svojej praxi.“

Ing. Štefan Rástocký

Technický riaditeľ, FIRES, s.r.o.

Vnútropodnikové Školenie Motivácia – Pre Vedúcich Pracovníkov

Z hodnotiacich dotazníkov účastníkov školenia:

  • Poskytnutý priestor na riešenie konkrétnych situácií
  • Flexibilita tém
  • Veľké množstvo zdieľaných praktických skúseností
  • Spätná väzba od lektorky
  • Cítili sme sa veľmi príjemne
  • Množstvo cenných rád, ktoré určite zúročíme
  • Žiadna nudná teória
  • Zmena pohľadu na mnohé veci


Obsah kurzu

Základné motivačné pravidlá

Motivačné faktory, ich druhy a pôsobenie        

Motivačné priority organizácie

Nástroje pracovnej motivácie

Prečo motivácia niekedy slabne a ako ju posilniť

Individuálne rozdiely v pracovnej motivácii

Nefinančná motivácia pri rôznych činnostiach

Kontrola a hodnotenie pracovníkov

Delegovanie

 Kedy a ako svojich zamestnancov koučovať

Ako motivovať lenivých a málo výkonných pracovníkov

Tímová motivácia

Motivácia ku vzdelávaniu

Stabilizácia kľúčových zamestnancov

Formy a trendy finančného odmeňovania a motivácie

Cieľová skupina

vedúci pracovníci na všetkých úrovniach, personalisti
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

študijné materiály, lektor, prenájom priestorov a vybavenia, občerstvenie

Kontaktná osoba


0911413421
info@hrprakticky.sk

Hodnotenie
Organizátor