Detail kurzu

SCC - školenie a uznávaná skúška pre vedúcich operatívnych pracovníkov podľa dokumentu 017

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Objasniť a získať znalosti požiadaviek systému bezpečnosti práce podľa SCC a praxou overené know-how v oblasti BOZP, ochrany zdravia a životného prostredia. Preškolenie pracovníkov prispeje k zamedzeniu vzniku úrazov a pracovnej neschopnosti. Certifikáciou SCC splníte požiadavky na vzdelanie dodávateľa a predpoklady pre certifikáciu Vašej spoločnosti podľa SCC.

Obsah kurzu

 • legislatíva v oblasti bezpečnosti práce,
 • identifikácia nebezpečenstiev a hodnotenie rizík,
 • príčiny úrazov a hlásenie úrazov,
 • bezpečné chovanie sa na pracovisku,
 • prevádzka organizácie,
 • úlohy, práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov,
 • predpisy vzhľadom k pracovným miestam a pracovným činnostiam,
 • núdzové opatrenia,
 • nebezpečné látky a nebezpečný náklad,
 • protipožiarna ochrana a ochrana pred výbuchmi,
 • pracovné prostriedky a postupy,
 • elektrina a žiarenie,
 • ergonómia pracovného miesta,
 • osobné ochranné prostriedky.

Cieľová skupina

Operatívne činným vedúcim pracovníkom vo všetkých profesiách (napr. stavbyvedúci, projektoví vedúci, technici, majstri, predáci, stavebný dozor)

Certifikát Osobný certifikát s medzinárodnou platnosťou 10 rokov a osobný preukaz tzv. "Sicherheitspass"

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 07
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor