Detail kurzu

Riešenie problémov metódou 8D

Duálna akadémia,z.z.p.o.

Popis kurzu

Rozsah: 1 deň

Max. počet účastníkov: 10

Termín: podľa požiadaviek 

Cena na 1 účastníka: 210 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Obsah kurzu

- Postup na určenie koreňov príčin a implementáciu vhodného nápravného opatrenia

metodikou riešenia problémov 8D, zavedenej v oblasti dodávateľov automobilového

priemyslu podľa IATF 16949.

- Postupy založené na PDCA cykle (Plan-Do-Check-Act).

- Rôzne typy brainstormingu, grafickej analýzy procesu, diagramy príčin a následkov, mapa

asociácií a techniky pre stanovenie priorít.

- Popis problému, definovanie a overenie príčin, návrh a simulácia zavedenia riešení,

vyhodnotenie.

Cieľová skupina

Špecialisti a manažéri dodávateľských spoločností koncernu Volkswagen z oddelení kvality, nákupu, výroby, vývoja, ako aj produktoví a projektoví manažéri a ich tímy
Certifikát Záverečná skúška a certifikát o absolvovaní kurzu
Hodnotenie
Organizátor