Detail kurzu

8D - Riešenie problémov metódou 8D

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Poskytnúť efektívnu štandardizovanú metodiku riešenia problémov Global 8D (8 disciplín) zavedenú v oblasti dodávateľov automobilového priemyslu (IATF 16949) s rozširujúcimi sa aplikáciami v rôznych oblastiach výroby, rovnako ako aj v službách. Proces G8D predstavuje postup určenia koreňov príčin a implementáciu vhodného nápravného opatrenia. V prípade potreby môže byť jeho výsledkom zmena systému, ktorá zabráni výskytu podobného problému.

Obsah kurzu

Prečo využívať metodiku „Global 8D“

 • Príklad riešenia sťažnosti zákazníka a následných nápravných apreventívnych opatrení.
 • Rýchle a účinné riešenie problému a ochránenie zákazníka od nežiadúcich dôsledkov.

Metodika a nástroje 8D

 • D0 — Príprava na proces 8D
 • D1 — Založenie tímu
 • D2 — Popis problému
 • D3 — Návrh dočasných nápravných opatrení
 • D4 — Určenie a verifikácia koreňových príčin (Root Causes) a bodu úniku (Escape Point)
 • D5 — Výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení
 • D6 — Implementácia a validácia trvalých nápravných opatrení
 • D7 — Prevencia výskytu problému (štandardizácia, audit)
 • D8 — Uznanie jednotlivcov a tímu za dosiahnutý výsledok

Vedenie záznamov zo stretnutí tímu (dokumentácia „G8D“)

Cieľová skupina

Pracovníci zodpovední za riešenie problémov, napr. reklamácie a pod.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba

Lucia Šrubaŕová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať