Detail kurzu

Stavebná "amnestia" a zápis stavieb do katastra - dôsledok novej stavebno-právnej úpravy na zápisy v katastri nehnuteľností.

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu


Srdečne Vás pozývame na online kurz naživo Stavebná "amnestia" a zápis stavieb do katastra - dôsledok novej stavebno-právnej úpravy na zápisy v katastri nehnuteľností.  

Kurz sa  uskutoční online naživo a na to, aby ste sa ho mohli zúčastniť interaktívne z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač s mikrofónom a kamerou (nie je to však podmienkou). Začíname o 9:30 hod. Plánované ukončenie kurzu je o 14:30 hod. 

Online kurz je vedený interaktívnym spôsobom tak, aby bol praktický a reflektoval aktuálne otázky účastníkov. Každý účastník svojou účasťou na živom online podujatí získa pracovné materiály. Organizačné a prístupové informácie do našej školiacej miestnosti Vám zašleme 48 hodín pred začatím podujatia.

Vyberáme z Vašich dotazníkov alebo čo sa Vám na seminári najviac páčilo:


- odborná úroveň prednášajúcej, optimálny počet účastníkov,

- vysoká profesionalita lektorky, príjemné vystupovanie, zaujímavá téma,

- forma prednesu, spojenie teórie a praxe

- praktické príklady, upozornenia na vhodnú judikatúru, celkový prehľad,

- veľký obsah informácií, komplexné spracovanie témy,


 

  


Obsah kurzu


  • Nový inštitút v stavebnom zákone -legalizácia starých stavieb
  • Záznamové konanie o zápise nových stavieb do katastra,- zápis stavieb pred rokom 1976 a v období medzi 1976-1990
  • Zápis v dôsledku inštitútu rozhodnutia o spôsobilosti stavby na užívanie
  • Dodatočné povolenie stavby – ohlásenia
  • Potvrdenie obce pre staré stavby
  • Vzťah k prideleniu súpisného čísla
  • Diskusia


Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre širokú odbornú a právnickú verejnosť.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor