Detail kurzu

Kataster v zákone a v praxi

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Srdečne Vás pozývame na online kurz Kataster v zákone a v praxi o najfrekventovanejších katastrálnych konaniach z pohľadu zákona, názorov Úradu geodézie, kartografie a katastra v katastrálnom bulletine a rozhodnutí súdov  s osobitným zameraním na konania: vklad, záznam, oprava chyby a poznámka.

Kurz sa  uskutoční online naživo a na to, aby ste sa ho mohli zúčastniť interaktívne z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač s mikrofónom a kamerou (nie je to však podmienkou). Začíname o 9:30 hod. Plánované ukončenie kurzu je o 14:30 hod.

Odborné podujatie vedie skúsený lektorka a kvalifikovaná odborníčka z praxe, formou interaktívnej spolupráce s účastníkmi so zameraním na ich konkrétne potreby a požiadavky. 

Každý účastník svojou účasťou na live podujatí získa pracovné materiály. Organizačné a prístupové informácie do našej školiacej miestnosti Vám zašleme 48 hodín pred začatím podujatia.

Obsah kurzu

  • Zápis do Katastra nehnuteľností, ktorým vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam - vklad a jeho právne účinky, podmienky, ktoré sú potrebné, pri tomto konaní naplniť a dodržať. 
  • Zásady právnej úpravy a úskalia dvoch spôsobov zápisu nehnuteľností do Katastra nehnuteľností - záznam a zápis.
  • Zásadné atribúty konania o oprave chýb v katastrálnom operáte, ktorého výsledkom nemôže byť vznik, zmena alebo zánik vlastníckeho alebo iného vecného práva konkrétneho subjektu v katastri nehnuteľností, keďže o uvedených otázkach môže rozhodovať výlučne súd a bližšia špecifikácia situácií z praxe, ktoré môžu byť predmetom konania o oprave chýb.

  • Diskusia

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor