Detail kurzu

Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby v znení platnom pre rok 2020

sféra, a.s.

Popis kurzu

Na seminári sa budeme venovať všetkým aspektom zákona o dani z príjmov so zameraním na PO.

Obsah kurzu

Program:

Definícia PO v zmysle Občianskeho zákonníka a definícia PO ako daňovníka

 • daňovník s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou,
 • povinnosť registrácie PO na účely ZDP.

Predmet zdanenia PO

 • definícia základných pojmov – príjem a zdaniteľný príjem,
 • príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa jednotlivých typov PO,
 • príjmy vyňaté z predmetu dane podľa jednotlivých typov PO,
 • daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdrojov na území SR, daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane,
 • zdanenie podielov na zisku, dividend, vyrovnacích podielov, podielov na likvidačnom zostatku, použitia kapitálového fondu z príspevkov a oceňovacích rozdielov u PO.

Základu dane a spôsob jeho zisťovania

 • osobitný základ dane pre dividendy a ostatné príjmy.

Sadzby dane z príjmov PO

 • všeobecná sadzba dane z príjmov PO,
 • sadzby dane pre daň vyberanú zrážkou
 • sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do tzv. nespolupracujúcich štátov.

Daňové priznanie k dani z príjmov PO

 • povinnosť podania a výnimky z tejto povinnosti,
 • lehota na podanie daňového priznania za roky 2019, 2020
 • splatnosť dane,
 • opravné a dodatočné daňové priznanie,

Zdaňovacie obdobie

 • kalendárny rok a hospodársky rok,

Základné východiská pri zisťovaní základu dane a prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane

Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie; osobitosti a zmeny od roku 2020

Odpočet daňovej straty – zmeny od r. 2020

Preddavky na daň z príjmov PO – zmeny od roku 2020

Pravidlá transferového oceňovania medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami

 • tuzemské a zahraničné závislé osoby
 • úprava základu dane závislých osôb,
 • metódy transferového oceňovania,
 • dokumentačná povinnosť

Diskusia

Harmonogram:

 • 08:30 - 09:00 registrácia
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:50 obed
 • 11:50 - 13:30 prednáška
 • 13:30 - 13:45 prestávka
 • 13:45 - 15:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

finanční účtovníci, ekonómovia firiem, asistenti audítorov a daňových poradcov, účtovní a daňoví poradcovia, spoločníci a konatelia firiem.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať