sféra, a.s.

Spoločnosť SFÉRA, a. s.,  už od roku 1992 pôsobí na slovenskom, českom a rakúskom trhu. Patrí medzi významných dodávateľov IT riešení, technológií, služieb a odborného poradenstva, najmä v oblasti energetiky. 

Skúsenosti v oblasti IT, energetiky a vzdelávania poskytli výborný základ na rozbehnutie viacerých zaujímavých projektov:

SEMINÁRE SFÉRA

Vyznať sa v rozmanitých legislatívnych pravidlách a správne ich aplikovať do praxe, je časovo náročné. Každý rok sa schvaľujú novely zákonov, ktoré prinášajú zmeny týkajúce sa predovšetkým daní, účtovníctva či personalistiky a miezd. Z potreby vzdelávať zamestnancov v rôznych oblastiach vznikla myšlienka zorganizovať odborné semináre z oblastí Účtovníctvo a dane, Personalistika a mzdy, Špeciálne semináre.

Od 2008 sa usporiadali desiatky seminárov a zúčastnilo sa ich viac ako 16 000 účastníkov. V roku 2011 sme našu ponuku rozšírili o energetické semináre. Od roku 2014 sme sa začali zaoberať aj problematikou v oblasti tzv. špeciálnych seminárov, najmä z právnej oblasti. Nechýbajú témy ako IFRS, verejné obstarávanie či Transferové oceňovanie.  Samozrejmou súčasťou našich seminárov sú taktiež mzdy a personalistika, ktoré našu pestrú ponuku doplnili o témy ako sú: zrážky zo mzdy a exekučné zrážky, cestovné náhrady, vybrané problémové oblasti Zákonníka práce a ich správna aplikácia v praxi, benefity pre zamestnancov z pohľadu daní a odvodov, sociálne a zdravotné poistenie. V roku 2020 sme rozšírili našu ponuku o online webináre a videoškolenia.

V súčasnosti pravidelne organizujeme semináre k zákonu o DPH, dani z príjmov, účtovníctvu, Daňovému poriadku, Zákonníku práce, účtovníctvu neziskových organizácií, medzinárodnému zdaňovaniu, transferovému oceňovaniu, daňovej kontrole. Semináre sú organizované formou výkladu alebo prezentovania aktuálnej novely zákona, prípadne sa venujú riešeniu problémov s uplatňovaním daného zákona v praxi. 

To, že semináre sféra prinášajú kvalitných lektorov, aktuálne odborné témy a moderné školiace priestory, sa môžete presvedčiť aj z referencií našich zákazníkov.