Detail kurzu

Aktuálne zmeny zákona o dani z príjmov a vybrané aplikácie dane z príjmov právnických osôb v príkladoch

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Školenie - 15. 4. 2021

Obsah kurzu

 • Daňový výdavok a jeho špecifiká (zadefinovanie daňového výdavku a nedaňového výdavku)
 • Výdavky zamestnávateľa spojené so zamestnancom
  • Poskytnutie automobilu na súkromné účely
  • Cestovné náhrady ako daňový výdavok (zákonné a dobrovoľné)
  • Paušalizácia výdavkov u zamestnávateľa verzus benefit zamestnancom
  • Výhry pre zamestnancov
 • Nájomné vzťahy a pohľad na daň z príjmov
  • Nájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou (daň z príjmov)
  • Výpožička (pohľad dane z príjmov a DPH) – riziká spojené s obchodnými zástupcami
  • Technické zhodnotenie vykonané nájomcom – úprava vzťahov, prípadne daňové riziká
  • Opravy vykonané nájomcom na prenajatom majetku
  • Prenájom a odpis hmotného majetku a iné výdavky s tým spojené u prenajímateľa
  • Nájomné ako daňový výdavok (väzba na zaplatenie, nájomné luxusných aut)
 • Bezplatné dodanie majetku
  • Darovanie majetku (pohľad na daň z príjmov) - riziko závislé vzťahy
  • Dar do spoločnosti a vyplatenie kapitálových fondov u spoločníka (413)
 • Výdavky daňovo uznané až po zaplatení
  • Reklamné výdavky (daň z príjmov a DPH)
  • Obchodná vzorka
  • Reklamný predmet
  • Podpora predaja
 • Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v tuzemsku
 • Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v zahraničí (refundačný princíp)
 • Nový pohľad na daňovú uznateľnosť PHL u daňovníka
 • Medzinárodné zdaňovanie - základné princíp
Poznámka k cene

Podrobne spracovaný pracovný manuál Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo

Kontaktná osoba


0918780129
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor