Detail kurzu

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Obsah kurzu

1. Príjmy zo závislej činnosti

 • zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
 • príjmy vylúčené z predmetu dane
 • príjmy oslobodené od dane – napr. zmeny v súvislosti so stravovaním zamestnancov, oslobodené nepeňažné plnenie do 500 €
 • základ dane z príjmov zo závislej činnosti

 

2. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
 • nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie
 • praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane

 

3. Uplatnenie daňového bonusu – zmeny v roku 2022

 • uplatnenie daňového bonusu v období:
  • od 01.01.2022 do 30.06.2022
  • od 01.07.2022 do 31.12.2022
 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu
 • preukazovanie nároku na daňový bonus
 • uplatnenie daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu

 

4. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
 • výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky
 • preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

 

5. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022

 • podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2022
 • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

 

 

6. Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

 

7. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2023, napr.:

 • zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
 • zmeny v uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane - príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu

 

Program bude aktuálne doplnený o legislatívne zmeny prijaté do dňa konania seminára/webinára

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady, občerstvenie,

Hodnotenie
Organizátor