Detail kurzu

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - webinár - Ing. Marcela Prajová

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Obsah kurzu

1.      Príjmy zo závislej činnosti

-        zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti

-        príjmy vylúčené z predmetu dane

-        príjmy oslobodené od dane

-        základ dane z príjmov zo závislej činnosti

 

2.      Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane

-        nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

-        nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

-        nezdaniteľná časť základu dane – celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a doplnkové dôchodkové sporenie

-        praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane

 

3.      Uplatnenie daňového bonusu – zmeny v roku 2023

-        uplatnenie daňového bonusu

-        podmienky na uplatnenie daňového bonusu

-        preukazovanie nároku na daňový bonus

-        uplatnenie daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň

-        praktické príklady uplatnenia daňového bonusu

-        „scelovanie“ rodín

 

4.      Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

-        podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

-        výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky vrátane výpočtu v prvom a poslednom roku uplatnenie nároku

-        preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky

-        praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

 

5.      Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023

-        podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2023

-        žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

-        lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň

-        praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

 

6.      Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

 

7.      Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2024

 

Program bude aktuálne doplnený o legislatívne zmeny prijaté do dňa konania webinára/seminára.

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady,

Hodnotenie
Organizátor