Detail kurzu

Popis kurzu

Liečivé bylinky majú silu aktívne a bez slov liečiť, rekonštruovať a budovať vaše zdravie

Obsah kurzu

Princípy kurzu fytoterapie 

I. Jednoznačnosť využitia a terapeutické vlastnosti používaných byliniek

Kurz fytoterapie je postavený jednoducho. Naturálne liečenie nie je komplikovaným procesom. V kurze fytoterapie zohľadňujeme nielen historické využívanie byliniek, ale staviame na pevných základoch obsahu účinných látok rastlín.

II. Od symptómov k príčine

Bez základov anatómie a fyziológie je praktizovanie fytoterapie ako čítanie knihy bez porozumenia textu. Najskôr musíte vedieť, ako fungujú vaše orgány a akým spôsobom vám hlásia oslabenie svojej činnosti v podobe symptómov. 

III. Z vnútra smerom von

V kurze fytoterapie pracujeme s Heringovým zákonom liečby. Pracujeme z vnútra smerom von a od hlavy smerom nadol. Začíname čistiť kanály eliminácie a detoxikácie. Začíname čistiť všetky časti nášho tela, ktorými vylučujeme toxický odpad. Inak terapia nemá zmysel. Musíme mať otvorené a plne funkčné potrubia, aby sme neboli preplnený cirkulujúcimi metabolitmy, ktoré sa časom môžu usádzať v tých najslabších článkoch nášho tela a znižovať ich primárne funkcie.

Cieľová skupina

verejnosť
Certifikát Po úspešnom ukončení štúdia získava absolvent certifikát Poznámka k cene

V cene je zahrnutý komplexný kurzový materiál, brožúra liečivých rastlín, vedenie lektora, bezplatné konzultácie, certifikát

Hodnotenie
Organizátor