Detail kurzu

E-Pneumatika ONLINE

Duálna akadémia,z.z.p.o.

Popis kurzu

Rozsah kurzu: 4 dni 

On-line výuka: 3 dni 

Praktická výuka v prípade záujmu: 1 deň priamo v Duálnej akadémii

On-line výuka prebieha pomocou programov Zoom alebo Skype (účastník si môže vybrať). On-line výuka je zložená z teoretickej časti a využíva sa pri nej program FluidSIM (je súčasťou poskytovaných materiálov, s inštalovaním free verzie programu Vám ochotne pomôže lektor kurzu).

Obsah kurzu

 • Aplikácie v e-pneumatike:
 • Základy elektrotechnikyZáklady elektrotechniky
 • Základné pojmy riadiacej techniky
 • Prvky elektrickej signálovej časti
 • Konštrukcia a princípy činnosti e-pneumatických prvkov, elektricky ovládaných viaccestných ventilov a počítadla
 • Schématické značky
 • Vývoj riadenia a riadenie v e-pneumatike
 • Dokumentácia v e-pneumatike
 • Simulačný program FluidSIM
 • Konštrukcia obvodov
 • Detekcia a odstraňovanie porúch
 • Životný cyklus e-pneumatických systémov


LEKTOR: Ing. Igor Krucovčin 

Cieľová skupina

Pracovníci údržby, operátori zariadení, začínajúci projektanti a konštruktéri
Certifikát Teoretická časť prebieha on-line. Praktická časť prebieha v priestoroch Duálnej akadémie. Absolvent získava certifikát po absolvovaní teoretickej on-line časti. V prípade záujmu sa môže zúčastniť aj praktickej časti a po jej ukončení získava certifikát. Poznámka k cene

Cena teoretickej časti kurzu je 330 € bez DPH. V prípade, že budete mať záujem o praktickú časť kurzu, cena je 170 € bez DPH.

Hodnotenie
Organizátor