Detail kurzu

ONLINE KURZ Tvorba zmlúv v právnej angličtine s nácvikom komunikačných techník – Law of Contracts in Legal English

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Intenzívny kurz (2 dni) bude prebiehať formou prednášky so zameraním na prípravu a uzatváranie obchodných zmlúv (reading), ktorá bude dopĺňaná nácvikom komunikačných techník, cvičeniami zameranými na preverenie porozumenia prednášky (grammar and use), vrátane odposluchu dialógov týkajúcich sa procesu uzatvárania zmlúv (listening).

Od účastníkov sa predpokladá znalosť gramatiky a slovnej zásoby na úrovni minimálne mierne pokročilý (B1), so zameraním na schopnosť porozumieť písanému textu a hovorenému prejavu. Počas seminára lektor hovorí prevažne po anglicky so zameraním na danú problematiku (tvorba zmlúv v právnickej angličtine, rokovanie o uzatvorení zmlúv s nácvikom komunikačných techník), pričom ťažiskové výrazy a slovné konštrukcie sú vysvetľované bilinguálne v anglickom a slovenskom jazyku.

Účastníci sa zamerajú na prehlbovanie slovnej zásoby, porozumenie právnej komunikácii, rozbor a prípravu návrhu zmluvy v anglickom jazyku, preklad slovenských aj anglických právnych dokumentov do druhého jazyka. Účastníkom budú poskytnuté potrebné materiály, vrátane vybraných vzorov obchodných zmlúv.
 

Obsah kurzu


Srdečne Vás pozývame na online kurz Tvorba zmlúv v právnickej angličtine pre právnikov s vynikajúcim lektorom JUDr. Jurajom Kotruszom, advokátom a úradným prekladateľom pre anglický jazyk, externým prekladateľom pre Súdny dvor Európskej únie a lektorom právnej angličtiny pre právnikov a lingvistov. 

Kurz sa skladá z 10 tematických blokov, počas ktorých budú v týždňových intervaloch zverejňované:

  • prezentácie s audiokomentárom v trvaní 60 - 70 min. obsahujúce anglickú terminológiu k jednotlivým témam,
  • cvičenia, na rozšírenie terminológie a jej používania,
  • praktický nácvik formulácie, tej časti zmluvy, ktorej sa blok venuje - vaša lekcia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia.

Zároveň budete mať možnosť komunikovať s ďalšími prihlásenými účastníkmi kurzu v rámci súkromného fóra a vymieňať si svoje skúsenosti.

Nepôjde o klasický webinár, počas ktorého by ste sa museli pripájať v konkrétnom čase, inak by ste ho zmeškali. Jednotlivé prezentácie a cvičenia si budete môcť stiahnuť po ich zverejnení a prejsť si ich naraz, alebo po častiach, kedykoľvek Vám to bude vyhovovať.

Zároveň budete mať možnosť komunikovať s ďalšími prihlásenými účastníkmi kurzu v rámci súkromného fóra a vymieňať si svoje skúsenosti.

Aby to však malo skutočnú pridanú hodnotu, počas kurzu budete dostávať individuálnu spätnú väzbu na základe „domácich úloh“ a tak vidieť svoje zlepšenie.

Na posúdenie, či je práve takýto kurz vhodný pre Vás, lektor pripravil úvodný bezplatný plnohodnotný tematický blok (Názvy zmlúv), ktorý Vám sprístupníme ihneď po vyplnení a odoslaní prihlášky, ktorú nájdete na našej stránke v pravom hornom rohu hneď vedľa názvu kurz (tlačidlo "Prihlásiť sa").

Ak budete mať následne záujem absolvovať celý kurz (10 platených tematických blokov), je potrebné sa záväzne prihlásiť mailom na našu adresu bpm@bpm-educat.com do 6. apríla 2020. Na základe Vašej prihlášky Vám bude vystavená a zaslaná faktúra na úhradu účastníckeho poplatku.
Cena kurzu: 250,00 euro (25,00 euro za každý platená tematický blok) je splatná v dvoch častiach: - 1. časť (125,00 - 50 % z ceny kurzu) - splatná pri registrácii na kurz, - 2. časť (125,00 - 50 % z ceny kurzu) - splatná pred 6. plateným blokom.   Pri registrácii 3 a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti/ advokátskej kancelárie platí množstevná zľava  10 % z celkovej ceny kurzu. 

 Cieľová skupina

Právnici

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor