Detail kurzu

ONLINE - Najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní alebo ako používať rozhodnutia ÚVO vo Váš prospech

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prehľadom najzaujímavejších rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie, vydaných v poslednom období.  Je to živé školenie, ktoré prebieha v online aplikácii. Účastníci môžu zadávať otázky cez mikrofón alebo písať do verejného chatu.

Technické parametre pre online prenos, prosím zistite u IT technikov v organizácii, či splňujete podmienky:

Systém potrebuje pre správnu funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
UDP porty v rozsahu 16384 – 32768 (pre FreeSWITCH/HTML5 RTP prenosy) v sieti/počítači účastníka smerom von
.

Obsah kurzu

  • Analýza jednotlivých rozhodnutí ÚVO a ich vplyv na verejné obstarávanie v praxi

  • Otázky a odpovede, diskusia

Cieľová skupina

určené pre všetkých, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania, pre dodávateľov, pre kontrolné orgány, pre verejných obstarávateľov
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor