Detail kurzu

Školenie SCC – Sicherheits Certifikat Contraktoren / Safety Certificate Contractors / Certifikovaná bezpečnosť dodávateľov

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

SCC je medzinárodne uznávaným štandardom managementu v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia.


Obsah kurzu

Systém certifikácie SCC (Safety Certificate Contractors) je medzinárodne uznávaný štandard, ktorý zahŕňa vysoké požiadavky na bezpečnosť práce, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia do jednotného bezpečnostného konceptu. Tento musia dodržiavať dodávateľské a subdodávateľské firmy, ktoré poskytujú technické služby v priestoroch iných subjektov (petrochemický priemysel, stavebníctvo atď.). Certifikát SCC zaisťuje dôveryhodnosť, že nebezpečné práce vykonávajú kompetentné organizácie s kvalifikovaným personálom, profesionálnym riadením bezpečnosti.

Cieľová skupina

SCC017 - Školenie je určené pre operatívne činných vedúcich pracovníkov vo všetkých profesiách (napr. stavbyvedúci, projektový vedúci, technici, majstri, predáci, stavebný dozor)

SCC018 - Školenie je určené pre operatívne činných pracovníkov vo všetkých profesiách (napr. robotníkom, kvalifikovaným pracovníkom, samostatne pracujúcim živnostníkom, montérom, elektromontérom, zámočníkom, zváračom, obsluhovateľom technických zariadení)


Certifikát Medzinárodne platný certifikát s platnosťou 10 rokov, vydaný v anglickom a v nemeckom jazyku.

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 71
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor