Detail kurzu

Emocionálna inteligencia

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Zdokonaliť a rozvinúť schopnosti účastníkov reagovať na emocionálne podnety v pracovných vzťahoch.
 • Zdokonaliť sa v schopnosti rozumieť druhým ľuďom.
 • Naučiť sa jasne a pre druhých prijateľným spôsobom vyjadrovať svoje emócie.
 • Zdokonaliť sa v komunikácii s problémovými a konfliktnými ľuďmi.
 • Porozumieť a dokázať pracovať so sebamotiváciou.

Obsah kurzu

Sebauvedomenie

 • Poznám sám seba, a preto viem, kto som a čo prežívam.
 • Pozerám sa cez okno do vlastnej duše.

Sebaovládanie

 • Zas to na mňa prišlo, ale zvládol som sám seba.
 • Vidím to, páči sa mi to, chcem to, veľmi to chcem, nemôžem bez toho

  žiť…

Ale môžem: víťazstvo sebaovládania. Sebamotivácia

 • Chce sa mi, nechce sa mi, chce sa mi, nechce sa mi… Ako

  naštartovať vnútorný motor.

 • Walt Disney niekoľkokrát skrachoval. Čo ho poháňalo ďalej?

Empatia

 • Tragédia nepochopenia.
 • Pochopte ma už konečne.
 • Čítam v druhých ako v otvorenej knihe.

Sociálne zručnosti

 • S ľuďmi to naozaj viem.
 • Majú ma radi alebo tajomstvo obľúbenosti.

A čo s tým v reálnom (pracovnom) živote Emocionálna inteligencia v rôznych kontextoch: Ja a kolega, Ja a nadriadený, Ja a podriadený, Ja a klient

 • Situácie z praxe, pri ktorých je dobré zapnúť svoje EQ (riešenie situácií medzi kolegami,

situácie s nadriadeným, emócie v kontakte s klientom…).

 • Ako dosiahnuť ciele (úspech, výsledky) a zároveň si zachovať dobré vzťahy s druhými.
 • Ako riešiť emočne vypäté situácie pomocou EQ.
 • Ako pomocou EQ vychádzať s rôznymi povahami (ako si rozumieť s

  rôznymi ľuďmi, s ktorými som si predtým nerozumel).

Cieľová skupina

Kurz Emocionálna inteligencia je určený pre všetkých, ktorí pracujú v tíme. Kurz vytvára priestor pre zlepšenie komunikačných schopností ako aj socialnych zručností.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie.

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať