Detail kurzu

PRINCE2 Practitioner

POTIFOB, s.r.o.

Popis kurzu

Umožniť účastníkom, aby:

  • hlbšie pochopili filozofiu metodiky projektového riadenia PRINCE2
  • sa naučili aplikovať PRINCE2 na riadenie projektu v prostredí podporujúcom túto metodiku
  • sa pripravili na absolvovanie prestížnej medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Practitioner a na záver kurzu ju zložili.

Naša spoločnosť POTIFOB, s.r.o. je najväčšia česká akreditovaná tréningová organizácie – ATO PRINCE2. Kurzy PRINCE2 Practitioner vedú naši skúsení akreditovaní tréneri PRINCE2, zvyčajne priamo hlavný tréner POTIFOB Ing. Štefan Ondek, PMP.

Obsah kurzu

PRINCE2 Practitioner je dvojdňový certifikačný kurz projektového manažmentu, na konci ktorého účastníci absolvujú medzinárodnú skúšku PRINCE2 Practitioner. Od účastníkov sa očakáva, že okrem samotného školenia venujú ešte pred ním cca 10 hodín príprave podľa inštrukcií lektora (dodatočne k príprave na kurz Foundation). Túto prípravu treba rozložiť minimálne na 1 týždeň pred kurzom.

PRINCE2 ® registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited. © 2009–2015 POTIFOB, všetky práva vyhradené.

Cieľová skupina

Tento kurz je vhodný pre projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov zabezpečenia kvality a všetkých, ktorí:

  • Sa podieľajú na riadení projektov
  • Chcú zlepšiť svoje schopnosti aplikovať metodiku PRINCE2 v praxi
  • Chcú získať nezávislý, celosvetovo uznávaný certifikát

potvrdzujúci ich pokročilé znalosti projektového riadenia a ich schopnosť riadiť projekty podľa metodiky PRINCE2.

Certifikát medzinárodný certifikát po úspešnom zložení skúšky - platný 5 rokov Poznámka k cene

550 EUR + 200 EUR skúška + 20% DPH. Možné zľavy sú uvedené na stránke http://www.potifob.sk/PRINCE2_zlavy

Kontaktná osoba

Erika Máťušová
+421 2/452 410 00
matusova@potifob.sk

Hodnotenie
Organizátor