POTIFOB, s.r.o.

Sme najväčší poskytovateľ certifikačných kurzov PRINCE2 na slovenskom a českom trhu. Držíme najvyššiu úroveň akreditácie PRINCE2 – sme akreditovaná tréningová organizácia (ATO).

Od celosvetového spustenia najnovšej verzie PRINCE2 6.7.2009 do 4.7.2014 sme na Slovensku a v Českej republike uskutočnili 304 certifikačných kurzov PRINCE2 (179× PRINCE2 Foundation, 125× PRINCE2 Practitioner) aj desiatky ďalších školení, odborných seminárov, prednášok a workshopov o projektovom riadení, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 2000 poslucháčov.

Ako prví sme vytvorili a pri výučbe úspešne využívame slovenskú aj českú akreditovanú verziu školiacich materiálov PRINCE2, s pomocou ktorých už zvládli certifikačné skúšky stovky absolventov našich kurzov. Nemenej úspešní sú naši študenti, ktorí sa rozhodli pre anglickú verziu materiálov: doterajšia úspešnosť absolventov našich certifikačných kurzov PRINCE2 na skúškach je cez 93% a u úrovne PRINCE2 Foundation viac ako 98%.

Sme tiež jedným z vedúcich poskytovateľov školení projektového riadenia podľa štandardu PMI na slovenskom a českom trhu.

Ako prví na Slovensku a v Česku ponúkame akreditované kurzy metodík MSP – Managing Successful Programmes (riadenie úspešných programov) a P3O – Portfolio, Programme & Project Offices (portfólio, programové a projektové kancelárie) vrátane certifikačných. Doterajšia úspešnosť našich absolventov na certifikácii MSP i P3O Foundation je plných 100%.

Okrem školení poskytujeme aj poradenstvo v projektovom a programovom riadení.

Náš systém riadenia kvality je certifikovaný podľa normy ISO 9001: 2008.

Disponujeme tímom skúsených lokálnych i zahraničných trénerov a konzultantov projektového riadenia s bohatou praxou s vedením rozsiahlych aj menších projektov v oblasti IT aj z ďalších odvetví.

Naši tréneri a konzultanti držia množstvo osobných akreditácií a certifikácií – PRINCE2, MSP a P3O Appproved Trainer, PRINCE2 a P3O Registered Practitioner, MSP Registered Advanced Practitioner, Practitioner, PMI PMP, IPMA B i C a mnoho iných.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín