Neistoty - základný kurz

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 120 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre zamestnancov kalibračných a skúšobných laboratórií.

Hlavný cieľ kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Význam a výklad základných pojmov, používanie neistôt v minulosti
  • Štandardné neistoty ich definície a spôsob výpočtu
  • Štandardné neistoty a ich aplikácia na nepriame meranie, príklad : kalibrácia závaží
  • Príklady na výpočet neistôt pri nepriamom meraní
  • počítačový program – kalibrácia váh
  • Uplatnenie neistôt v certifikátoch a pracovných postupoch
  • Nadbytočné merania a spracovanie neistôt metódou najmenších štvorcov, príklad – elektronický prevodník
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

minimálne úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania

Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní kurzu
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor Ing. Vyskočil, RNDr. Ďurišová, Phd., Ing. Chytil, Ing. Vaľková, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Chémia

top 1. DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA, DEZINFEKCIA ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ -…
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s…
odporúčaný rozsah
Trnava
top 2. Odborná príprava/ aktualizačná príprava na prácu pri odstraňovaní…
MEDISON, s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 hodín
Košice
top 3. Školenie podľa ADR pre iných ako vodičov pre prepravu nebezpečných…
ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 4. Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu s toxickými a veľmi…
MEDISON, s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 hodín
Košice
top 5. Obnovovacie školenie bezpečnostných poradcov podľa ADR
ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Senec

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.076s
design: widegrafik.