Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
21.2 - 22.2.2018
Cena (neplatca DPH) 275 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz – modul č. 1 je určený najmä pre metrológov- špecialistov na kalibráciu meradiel a meranie veličín ionizujúceho žiarenia, pracovníkom metrologických laboratórií, používateľom meradiel ionizujúceho žiarenia.

Kurz – modul č. 2 je určený najmä pre : metrológov- špecialistov na kalibráciu meradiel a meranie veličín ionizujúceho žiarenia, používateľom meradiel ionizujúceho žiarenia v oblasti medicíny (rádioterapia, rtg. rádiodiagnostika, nukleárna medicína) a ochrany zdravia

Kurz – modul č. 3 je určený najmä pre špecialistov na kalibráciu meradiel a meranie veličín ionizujúceho žiarenia, používateľom meradiel ionizujúceho žiarenia v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia, pre používateľov zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Hlavný cieľ kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania. Vzdelávacia aktivita s modulovou štruktúrou podľa druhov meradiel a podľa použitia merania ionizujúceho žiarenia v praxi. Modulová štruktúra umožňuje účastníkom zvoliť si obsah kurzu podľa svojich potrieb podľa oblasti aplikácie. Absolvent kurzu môže vykonávať kalibráciu meradiel ionizujúceho žiarenia, dozimetrických veličín a aktivity rádionuklidov, zabezpečovať ich nadväznosť, úradné merania. Absolvent získa základné vedomosti nutné pre vykonávanie meraní veličín ionizujúceho žiarenia v jadrovoenergetických zariadeniach, najmä z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia.

Podrobný popis obsahovej náplne

modul č.1 – Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia v jadrovoenergetických zariadenia :

 • Základy interakcie ionizujúceho žiarenia s látkou a detektorov ionizujúceho žiarenia
 • Dozimetrické veličiny ionizujúceho žiarenia
 • Veličiny aktivity rádionuklidov
 • Terminológia v metrológii všeobecne a v oblasti ionizujúceho žiarenia
 • Legislatíva a normy v oblasti metrológie ionizujúceho žiarenia, technické a metrologické požiadavky na meradlá ionizujúceho žiarenia
 • Meradlá a systémy osobnej dozimetrie – legislatívne a technické požiadavky
 • Etalóny dozimetrických veličín, nadväznosť
 • Meranie dozimetrických veličín a určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Etalóny rádioaktivity veličín, nadväznosť
 • Meranie rádioaktivity a určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Laboratórne merania

modul č.2 – Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia – medicínske aplikácie:

 • Metrologická legislatíva
 • Základy interakcie ionizujúceho žiarenia s látkou a detektorov ionizujúceho žiarenia
 • Dozimetrické veličiny ionizujúceho žiarenia
 • Veličiny aktivity rádionuklidov
 • Terminológia v metrológii všeobecne a v oblasti ionizujúceho žiarenia
 • Legislatíva a normy v oblasti metrológie ionizujúceho žiarenia, technické a metrologické požiadavky na meradlá ionizujúceho žiarenia
 • Meradlá a systémy osobnej dozimetrie – legislatívne a technické požiadavky
 • Etalóny dozimetrických veličín pre rádioterapiu, rtg. diagnostiku, nadväznosť
 • Meranie dozimetrických veličín (rádioterapiu, rtg. diagnostika) a určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Etalóny veličín rádioaktivity, nadväznosť
 • Meranie rádioaktivity (nukleárna medicína) a určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Laboratórne merania

modul č.3 – Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia ochrana zdravia a životného prostredia:

 • Metrologická legislatíva
 • Základy interakcie ionizujúceho žiarenia s látkou a detektorov ionizujúceho žiarenia
 • Dozimetrické veličiny ionizujúceho žiarenia
 • Veličiny aktivity rádionuklidov
 • Terminológia v metrológii všeobecne a v oblasti ionizujúceho žiarenia
 • Legislatíva a normy v oblasti metrológie ionizujúceho žiarenia, technické a metrologické požiadavky na meradlá ionizujúceho žiarenia
 • Meradlá a systémy osobnej dozimetrie – legislatívne a technické požiadavky
 • Etalóny dozimetrických veličín, nadväznosť
 • Meranie a monitorovanie dozimetrických veličín a určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Etalóny veličín rádioaktivity, nadväznosť
 • Meranie rádioaktivity z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia a určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Laboratórne merania
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

minimálne úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o účasti
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor IIng. A. Javorník, Ing. N. Durný,PhD.; RNDr. J. Ometáková, PhD.;RNDr. Krivošík

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Chémia

top 1. Obnovovacie školenie bezpečnostných poradcov podľa ADR
ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Senec
top 2. DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA, DEZINFEKCIA ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ -…
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s…
odporúčaný rozsah
Trnava
top 3. Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu pri činnostiach DDD
MEDISON, s.r.o.
odporúčaný rozsah 16 hodín
Košice
top 4. Školenie bezpečnostných poradcov podľa ADR - základné
ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Senec
top 5. Odborná príprava/ aktualizačná príprava na prácu pri odstraňovaní…
MEDISON, s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 hodín
Košice

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.065s
design: widegrafik.