Zákon o energetike v praxi - elektroenergetika

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra TEMPO, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 55 €
Cena s 20% DPH 66 €
Miesto konania kurzu garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava, 821 08, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Tomáš Polák Ing.
tel: 041/562 18 10
mobil: 0911 553 636, 0903 544 777
e-mail: office@tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s platnou úpravou zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súvisiacimi právnymi predpismi pre oblasť elektroenergetiky, informovať o všetkých zásadných právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú pre podnikanie a pôsobenie v energetike.

Dôraz je kladený na interakciu s účastníkmi kurzu, praktické príklady a vysvetlenie vzťahov medzi subjektmi na trhu s elektrinou, objasnenie dopadov organizácie trhu v dôsledku vykonávania Európskej legislatívy a postupov delegovaných na vyhlášky súvisiace so zákonom o energetike.

Zákon bol viackrát novelizovaný, výrazne najmä cez zákon o energetickej efektívnosti. Účastníci získajú súhrnný prehľad o podstatných zmenách s vplyvom na oblasť elektroenergetiky, ako aj o pripravovanej energetickej legislatíve.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • význam a účel zákona o energetike,
  • podmienky a postupy pre podnikanie v energetike,
  • zásady fungovania trhu s energiou, ustanovené výnimky,
  • organizácia trhu a Európska integrácia trhov,
  • podrobný prehľad práv a povinností jednotlivých účastníkov trhu,
  • úloha orgánov štátnej správy, kontrolné a sankčné mechanizmy,
  • väzby na ďalšie právne predpisy,
  • vykonávacie predpisy, pravidlá a súvisiaca nižšia legislatíva,
  • očakávané zmeny v legislatíve.
Lektor Mgr. Martin Sliva, PMP

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra TEMPO, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Jánošíkova 1, 1001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 5621 577, 041 5621 810, 0903 544 777
fax: 041 562 18 10
e-mail: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

AGENTÚRA TEMPO člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pre Vás pripravuje

Semináre > Tréningy /soft skills/ – akreditácia MŠ SR > Interné vzdelávanie pre firmy

SEMINÁRE – z oblasti legislatívy, ekonomiky, pracovnoprávnych vzťahov, daňovníctva a verejných financií.

Monitorujeme aktuálnu legislastívu – Príklady z praxe – Kvalitní lektori

TRÉNINGY – sa zameriavajú na osobnostný rozvoj účastníkov v oblasti komunikácie a manažérskych zručností ( soft skills ). Výcviky sú realizované v malých skupinách , umožňujú lepšiu koncentráciu a kontakt s lektorom.

pre personalistov > pre asistentky pre obchodníkov > pre manažérov > pre ekonómov, controllerov

INTERNÉ ŠKOLENIA – zabezpečujeme interné školenia pre väčší počet klientov z jednej spoločnosti na vybranú tému s možnosťou dohody miesta konania, termínu, a obsahovej náplne školenia .

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Odborné

super 1. KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod.
YSC, s.r.o.
odporúčaný rozsah 176 hodín
Trnava
top 2. Správa bytového fondu
TM Consulting, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Banská Bystrica
top 3. ADR školenie pre vodičov prepravujúcich nebezpečné veci - obnovenie
ŠKOLSERVIS, s.r.o.
odporúčaný rozsah 4 dni
top 4. Verejné obstarávanie - Letný kokteil verejného obstarávania
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Otidea s.r.o., Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.064s
design: widegrafik.