Zákon o energetike v praxi - elektroenergetika

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra TEMPO, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 55 €
Cena s 20% DPH 66 €
Miesto konania kurzu garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava, 821 08, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Tomáš Polák Ing.
tel: 041/562 18 10
mobil: 0911 553 636, 0903 544 777
e-mail: office@tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s platnou úpravou zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súvisiacimi právnymi predpismi pre oblasť elektroenergetiky, informovať o všetkých zásadných právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú pre podnikanie a pôsobenie v energetike.

Dôraz je kladený na interakciu s účastníkmi kurzu, praktické príklady a vysvetlenie vzťahov medzi subjektmi na trhu s elektrinou, objasnenie dopadov organizácie trhu v dôsledku vykonávania Európskej legislatívy a postupov delegovaných na vyhlášky súvisiace so zákonom o energetike.

Zákon bol viackrát novelizovaný, výrazne najmä cez zákon o energetickej efektívnosti. Účastníci získajú súhrnný prehľad o podstatných zmenách s vplyvom na oblasť elektroenergetiky, ako aj o pripravovanej energetickej legislatíve.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • význam a účel zákona o energetike,
  • podmienky a postupy pre podnikanie v energetike,
  • zásady fungovania trhu s energiou, ustanovené výnimky,
  • organizácia trhu a Európska integrácia trhov,
  • podrobný prehľad práv a povinností jednotlivých účastníkov trhu,
  • úloha orgánov štátnej správy, kontrolné a sankčné mechanizmy,
  • väzby na ďalšie právne predpisy,
  • vykonávacie predpisy, pravidlá a súvisiaca nižšia legislatíva,
  • očakávané zmeny v legislatíve.
Lektor Mgr. Martin Sliva, PMP

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra TEMPO, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Jánošíkova 1, 1001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 5621 577, 041 5621 810, 0903 544 777
fax: 041 562 18 10
e-mail: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

AGENTÚRA TEMPO člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pre Vás pripravuje

Semináre > Tréningy /soft skills/ – akreditácia MŠ SR > Interné vzdelávanie pre firmy

SEMINÁRE – z oblasti legislatívy, ekonomiky, pracovnoprávnych vzťahov, daňovníctva a verejných financií.

Monitorujeme aktuálnu legislastívu – Príklady z praxe – Kvalitní lektori

TRÉNINGY – sa zameriavajú na osobnostný rozvoj účastníkov v oblasti komunikácie a manažérskych zručností ( soft skills ). Výcviky sú realizované v malých skupinách , umožňujú lepšiu koncentráciu a kontakt s lektorom.

pre personalistov > pre asistentky pre obchodníkov > pre manažérov > pre ekonómov, controllerov

INTERNÉ ŠKOLENIA – zabezpečujeme interné školenia pre väčší počet klientov z jednej spoločnosti na vybranú tému s možnosťou dohody miesta konania, termínu, a obsahovej náplne školenia .

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Odborné

super 1. KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod.
YSC, s.r.o.
odporúčaný rozsah 176 hodín
Trnava
top 2. BRATISLAVA - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre…
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
OTIDEA s.r.o., Bratislava
top 3. ADR školenie pre vodičov prepravujúcich nebezpečné veci - cisterna,…
ŠKOLSERVIS, s.r.o.
odporúčaný rozsah 4 dni
top 4. Strojopis a hospodárska korešpondencia, MS Word, Excel, Powerpoint -…
VaV Akademy, s.r.o.
odporúčaný rozsah 88 hodín
Žilinský
top 5. TRÉNING TRÉNEROV I
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.108s
design: widegrafik.