ACREA SR, spol. s r.o.

Spoločnosť ACREA sa špecializuje na vzdelávanie v oblasti štatistiky, data miningu, jazyka R, softvéru IBM SPSS a ďalšieho softvéru poskytovaného spoločnosťou AC­REA.

VZDELÁVAME V OBLASTIACH:

  • ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú so štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní aj rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát aj kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy.
  • DATA MINING: ponuka zahrňuje všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM.
  • SOFTVÉR A JAZYK R: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, Remark Office OMR a ďalšie) a jazyka R. Kurzy pokrývajú potreby pre začínajúcich užívateľov, tak aj užívateľov pokročilých.
FORMY VÝUČBY:

Moderné výučbové metódy, profesionálny a priateľský prístup a predovšetkým potreby zákazníka na prvom mieste nás radia medzi odborne zamerané vzdelávacie inštitúcie, do ktorých sa účastníci radi vracajú. Vo všetkých uvedených oblastiach ponúkame kurzy verejné, ako aj pre Vás radi zrealizujeme kurzy na mieru. Sme schopní pripraviť pre Vás kurz krátkodobý, ktorý rieši jednu špecifickú úlohu, ale aj ucelený dlhodobý vzdelávací program.

LEKTORI:

Naši analytici využívajú pri svojej lektorskej činnosti bohaté praktické skúsenosti so spracovaním analytických projektov, s testovaním nových verzií distribuovaného softvéru a prípravou užívateľských manuálov, rovnako aj s technickou podporou našim zákazníkom. 

REALIZÁCIA VÝUČBY:

Verejné kurzy organizujeme v našich moderne vybavených učebniach v centre Prahy či online. Kurzy na mieru sa môžu konať v priestoroch ACREA v Prahe, tak aj priamo na pracovisku zákazníka po celej Českej aj Slovenskej republike.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín